UZM.DR. ŞEREF DOĞAN

 

 

Adı SOYADI : Şeref DOĞAN
Doğum yeri ve tarihi : Adana, 1965
Medeni Durumu : Bekar
Yazışma Adresi, Tel., e-posta:
Uludağ Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Anabilim Dalı
90 224 442 80 81
sdogan@uludag.edu.tr
Akademik Unvanı ve Anabilim Dalı:
Uzman, Nöroşirürji Anabilim Dalı

Eğitimi:
Lisans : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983-1989
Yüksek Lisans :
Doktora :
Uzmanlık :Uludağ Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji Anabilim dalı 1991-1997

Mesleki Tecrübe ve Akademik İlerleme
1983 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
1990-1991 Mecburi Hizmet, Hasanşeyh Tokat/ Reşadiye Sağlık ocağı
1991-1997 Araştırma Görevlisi; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Nöroşirürji Anabilim Dalı
15.09-15.10.2000 Tabib Er.Van Askeri Hastane,
1999- Uzman; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
2001( 3 Ay ) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.B.D. Spinal Cerrahi Eğitimi

Son Akademik yılda verdiği lisans ve lisans üstü dersler
A. Lisans
1. Tıp Fakültesi 4. yarıyıl, Nöroloji - Nöroşirürji Ders Kurulu (Zorunlu) * Hipofiz Tümörleri / Kodu:4006,1 saat
B. Yüksek Lisans
-
I. Seminer
§ Düşük Grade' li Astrositomalar
§ Meningiomalar

İdari Görev
Yok
Diğer Akademik Görevleri
Türk Nöroşirürji Derneği Genç Nöroşirürjiyenler komitesi üyesi

Diğer Mesleki Faaliyetler
Yok

Son 5 Yıldaki Başlıca Yayınları:
I. YAYINLAR
A. Uluslar arası Yayınlar
1. Bekar A, Korfalı E, Doğan Ş, Yılmazlar S, Başkan Z, Aksoy K: The effect on hair on infection after cranial surgery. Acta Neurochir (Wien) 143:533-537, 2001

B. Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Tebliğ Edilen ve Proceedings'de Tam Metni basılan Yayınlar
1. Bekar A, Aksoy K, Doğan Ş, Tolunay S, Sevinir B: An orbital Langerhan's histiocytosis case of the childhood. 11th International Congress of Neurological Surgery, Amsterdam, July 6-11, 1997. Manduzzi Editore, Bologna, p. 2185-2189, 1997

C. Ulusal Yayınlar
1. Bekar A, Doğan Ş, Cordan T, Tolunay Ş: Cervical intramedullary and extramedullary
Schwannoma. Turkish Neurosurg 7:28-32, 1997
2. Doğan Ş, S.Şahin, K.Aksoy: Sinovial kistin neden olduğu ulnar oluk tuzak nöropatisi.
Türk Nöroşirürji Dergisi (kabul edildi)
3. Doğan Ş, Aksoy K : Firma - Doktor ilişkisi Türk Nöroşirürji dergisi 12: 90-93, 2002
4. Doğan Ş, Kocaeli H, Cordan T: İnternal akustik kanalın nöroradyolojik ve suboksipital
retrosigmoid girişim ile morfometrik analizin karşılaştırılması. Türk Nöroşirurji Dergisi.
12: 125-129, 2002
(kabul edildi)
5. Aydın S, Doğan Ş, Abaş F, Aksoy K: Araknoid kistler. Uludağ Üniversitsi Tıp Fakültesi
Dergisi. 28(1):3741, 2002
6. Şahin S, Doğan Ş, Aksoy K: Pediatrik kafa travmaları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi. (kabul edildi)

2. Kitap Bölümleri
1. Doğan Ş, Korfalı E: Glial tümörler.. Klinik Nöroloji. Erhan Oğul (ed), Bölüm VII Nobel & Güneş, İstanbul, 2002, s. 254-258, ISBN:975-95174157-9.
2. Doğan Ş, Korfalı E: Meningioma, Klinik Nöroloji. Erhan Oğul (ed), Bölüm VII. Nobel &
Güneş, İstanbul, 2002, s. 259-262
3. Aksoy K, Doğan Ş: Primer santral sinir sistemi lenfomaları. Klinik Nöroloji. Erhan Oğul (ed), Bölüm VII. Nobel & Güneş, İstanbul, 2002, s. 269-272
4. Aksoy K, Doğan Ş: Konjenital tümörler. Klinik Nöroloji. Erhan Oğul (ed), Bölüm
VII. Nobel & Güneş, İstanbul, 2002, s. 275-279
5. Aksoy K, Doğan Ş: Pediatrik tümörler. Klinik Nöroloji. Erhan Oğul (ed), Bölüm VII.
Nobel & Güneş, İstanbul , 2002, s. 294-310
6. Aksoy K, Doğan Ş: Gelişimsel Anomaliler. Klinik Nöroloji. Erhan Oğul (ed), Bölüm VII.
Nobel & Güneş, İstanbul , 2002, s. 441-459
3. Bildiri ve Posterler
a. Uluslararası sunumlar
1. Bekar A, Aksoy K, Doğan Ş, Tolunay Ş, Sevinir B, Özmen A: An orbital Langerhans
Histiocytosis case of the childhood. 11th International congress of Neurosurgical
Surgery EANS, 6-11 July 1997 Amsterdam
2. Doğan Ş, Çalışır B, Aksoy K, Aydın S,; Comparison of xenograft screw-plate system
with metal screw-plate system interms of biomechanics and fusion. International
Neurosurgical Conference 28-31 March 2002 Shangai Çin
3. Doğan Ş, Bekar A, Şahin S, Taşkapılıoğlu Ö, Caner B, Yılmazlar S, Aksoy K: Predictors
of Outcome in Severely Head Injured Children. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery , 30-31 December 2002, İstanbul
4. Şahin S, Bekar A, Doğan Ş, Aydın S, Abas F, Aksoy K: Diagnostic Testing and Treatment modalities for Mild and Moderate Head Injured Pediatric Patients. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery , 30-31 December 2002, İstanbul
5. Doğan Ş, Şahin S, Aksoy K: Pediatric Infratentorial Ependymomas. 1th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology, 17-19 November 2002, Kumamoto
b. Ulusal sunumlar
1. Turan F, Cordan T, Ozgan E, Doğan Ş, Çelik SE, Güleç G: Omurilik tömürleri ameliyatlarında intraoperatif uyarılmış potansiyel monitorizasyonu. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 24-27 Eylül 1998, Bursa
2. Turan F, Cordan T, Ozgan E, Çelik SE, Doğan Ş, Güleç G: Santral sinir sistemi (SSS) operasyonlarında uyarılmış potansiyel monitörlemesi. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 24-27 Eylül 1998, Bursa
3. Doğan Ş, Cordan T, Kocaeli H: Internal akustik kanal'ın suboksipital retrosigmoid girişimi ile mikroşirürikal morfometrik analizi: Kadaverik çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1999, İstanbul
4. Doğan Ş, Şahin S, Çalışır B, Aksoy K: Multipl uzak metastaz yapmış malign meningioma: Olgu sunumu. Nöroşirürji Derneği Bilimsel kongresi 22-26 Mayıs 2001, Antalya.
5. Şahin S, Doğan Ş, Aksoy K: Çocukluk çağı kafa travmaları: Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2001, Antalya
6. Kocaeli H, Doğan Ş, Yılmazlar S, Korfalı E: Orta serebral arter oklüzyonunu maskeleyen meningioma olgusu. Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2001, Antalya
7. Doğan Ş, Çalışır B, Arslan E, Bekar A, Doygun M, Korfalı E: Anterior servikal yaklaşımda "interbody cage" uygulamasının klinik değerlendirilmesi. Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2001
8. Kocaeli H, Doğan Ş, Kürşat ME, Ulutaş M, Korfalı E: Serebral anevrizma cerrahisinden sonra postoperatif kontrol digital substraksiyon angiografinin yeri: Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2001
9. Bekar A, Doğan Ş, Yılmazlar S, Başkan Z, Korfalı E: Kranial girişimlerde saçın enfeksiyona etkisi. Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000.
10. Kocaeli H, Bekar A, Yılmazlar S, Doğan Ş, Korfalı E: Cerrahi girişim uygulanan intraserebral hematomlarda prognoz: Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000.
11. Aydın S, Doğan Ş, Aksoy K. Kraniyal araknoid kistler. Nöroşirürji Derneği Bilimsel XVI Kongresi 3-8 Haziran 2002
12. Şahin S, Yılmazlar S, Doğan Ş, Kocaeli H, Bekar A, Parlak M, Aksoy K, Korfalı E: Baziler arter anevrizmasının tedavisinde endovasküler koil uygulamasının komplikasyonu ve post mortem inceleme. Nöroşirürji Derneği Bilimsel XVI Kongresi 3-8 Haziran 2002
13. Çalışır B, Doğan Ş, Aksoy K, Göngül S, Özcan R: Anterior lomber stabilizasyonunda ksenogreft kemik vida ve plak kullanımı: Deneysel çalışma Nöroşirürji Derneği Bilimsel XVI Kongresi 3-8 Haziran 2002
14. Doğan Ş, Şahin S, Cordan T: Torakal intradural ekstramedüller bronkojenik kist.
Nöroşirürji Derneği Bilimsel XVI Kongresi 3-8 Haziran 2002
15. Doğan Ş, Şahin S, Yılmazlar S, Kulalı M, Bozkurt C, Aksoy K, Akın S, Geniş meningomyelosel defektinde greft olarak meningomyelosel kesesinin kullanılması Nöroşirürji Derneği Bilimsel XVI Kongresi 3-8 Haziran 2002
16. Şahin S, Doğan Ş, Korfalı E: Perimezensefalik subaraknoid kanamalar. Nöroşirürji Derneği Bilimsel XVI Kongresi 3-8 Haziran 2002
17. Kulalı M, Öztürk M, Sarıgül S, Doğan Ş, Bekar A, Korfalı E: Supratentoryal cerrahi girişim sonrası serebellar kanama Nöroşirürji Derneği Bilimsel XVI Kongresi 3-8 Haziran 2002

Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

A. ULUSAL
1. Konferanslar
a. Konuşmacı olarak
-
b. Dinleyici olarak
-
2. Kongreler
a. Yalnızca dinleyici olarak
1. Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi. 3-8 Haziran 2002, İstanbul
2. Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi. 17-19 Mayıs 1999, İstanbul
3. Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya
4. Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 3-8 Haziran 2002, İstanbul
b. Konuşmacı olarak
-
c. Oturum Başkanı olarak
-
3. Sempozyumlar
a. Yalnızca dinleyici olarak
1. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu. 20-21 Ekim 1999, İstanbul
2. Türk Nöroşirürji Derneği Kafa travmaları sempozyomu, 27-28 Kasım 1999 Ankara,
3. Türk Nöroşirürji Derneği Genç Nöroşirürjiyenler Grubu Sempozyumu. 22-23 Aralık 2001, İstanbul
b. Konuşmacı olarak
-
c. Oturum Başkanı olarak
-
4. Kurslar
a. Katılımcı olarak
1. Klinik Nütrisyon Temel Eğitim Kursu. 12 Nisan 1997, Bursa

2. Türk Nöroşirürji Derneği XIII Bilimsel Kongresi Endoskopik Canlı Cerrahi Kursu 24 Mayıs 1999,Bursa
3. Türk Nöroşirürji Derneği Temporal Kemik Disseksiyon Kursu, Mayıs 1999,
4. Türk Nöroşirürji Derneği Tümörler Kursu 13-18 Mart 2001, Antalya
5. Türk Nöroşirürji Derneği "Spinal Cerrahi ve Periferik Cerrahisi" Kursu, 12-17.03.2002. İzmir
6. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nönoşirürji A:B:D IV. Spinal Cerrahi uygulama kursu, 19.03.2001-19.06.2001, İzmir
b. Eğitici olarak
-
B. Uluslararası
1. Konferanslar
a. Konuşmacı olarak
-
b. Dinleyici olarak
-
2. Kongreler

a. Yalnızca dinleyici olarak
-
b. Konuşmacı olarak
-
c. Oturum Başkanı olarak
-
3. Sempozyumlar
a. Yalnızca dinleyici olarak
-
b. Konuşmacı olarak
-
c. Oturum Başkanı olarak
-
4. Kurslar
a. Katılımcı olarak
1. Training Course of World Federation of Neurosurgical Societies, 15-19 Mayıs 1999, İstanbul
2. Türk Nöroşirürji Derneği Tümörler Konulu Eğitim Kursu, 13-18 Mart 2001, Antalya
3. Türk Nöroşirürji Derneği "Spinal Cerrahi ve Periferik Sinir Cerrahisi" Eğitim Kursu, 12-17 Mart 2002
4. Spinal Cerrahi Grubu Spinal Kursu, 03-04 Kasım 2001, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir
b. Eğitici olarak
-

Üye olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar
1. World Federation of Neurological Surgeons (WFNS)
2. European Association of Neurological Society (EANS)
3. Türk Nöroşirürji Derneği (TND)
5. Türk Nöroşirürji Derneği spinal cerrahi grubu

Onur ödülleri ve burslar:
1. Poster Üçüncülük Ödülü: Çalışır B, Şahin S, Doğan Ş, Aksoy K.: Sinoviyal kistin neden olduğu ulnar tuzak nöropatisi Türk Nöroşirürji Derneği XV Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2001, Antalya

Katıldığı Projeler
- Yürütücüsü: Prof.Dr.Ö.Faruk Turan
Araştırıcılar: Prof.Dr.Teoman Cordan
Uz.Dr.Şeref Doğan
Dr.Esen Özgen
Uz.Dr.Suat E.Çelik